PSP Technické služby a.s.

Vody a odpadní vody

V areálu PSP jsou provozovány tři nezávislé rozvody vody:

Pitná voda je dodávána do sítě PSP TSL z vodovodu VaK Přerov. Tlak v rozvodech je 3,4 Bar

Užitková voda je vyráběna v úpravně vody ze surové vody odebírané z řeky Bečvy. Úpravna vody používá chemickou úpravu vody v kombinaci s filtrací pomocí pískových filtrů. Užitková voda je definována jako zdravotně nezávadná voda, která však není určena k vaření a pití. Užitková voda musí splňovat hygienické limity stanovené pro jakost bazénové vody umělých koupališť. Tlak v rozvodech užitkové vody je 4,5 Bar.

Teplá užitková voda je centrálně připravovaná v topné podcentrále. Teplá užitková voda je definována jako zdravotně nezávadná voda, která však není určena k vaření a pití. Teplá užitková voda musí splňovat hygienické limity stanovené pro jakost bazénové vody umělých koupališť. Tlak v rozvodech je 4,5 Bar.

Kanalizace je jednotná, slouží tedy k odvodu splaškových i dešťových vod. Odpadní vody jsou odváděny do kanalizace VaK Přerov. Míra znečištění odpadních vod je v pravidelných intervalech kontrolována.

Ceny

Dokumenty

 

 
 
Created by Vladimír Sekera, tel.: 603 573 590; vladimir.sekera@pspeng.cz