PSP Technické služby a.s.

Teplo

PSP TSL je držitelem licence na rozvod tepla.

Teplo pro vytápění a ohřev TUV dodává Dalkia Česká republika, závod Teplárna Přerov. Většina objektů je vytápěna horkovodem 130/70 o tlaku 4 Bar. Do areálu je dodávána rovněž pára o teplotě 150 – 200 °C tlaku 8 Bar, která je využívána především pro centrální ohřev TUV.

Teplota horkovodu je regulována dle venkovní teploty a požadavků zákazníků viz. Tabulka ekvitermní regulace teploty horkovodu.

Ceny

(jsou stanoveny v souladu s cenovým rozhodnutím ERÚ a na základě zákona o cenách č.526/1990 Sb. v platném znění)

Dokumenty

 

 
 
Created by Vladimír Sekera, tel.: 603 573 590; vladimir.sekera@pspeng.cz