PSP Technické služby a.s.

Zemní plyn

PSP TSL je držitelem licencí na distribuci zemního plynu a obchod se zemním plynem.

Distribuce

Areál PSP je připojen k regionální distribuční síti RWE GasNet na vysokotlaký plynovod p=20 Bar. Lokální distribuční síť areálu je tvořena středotlakým plynovodem p=1 Bar. K redukci tlaku slouží plynová regulační stanice tvořená dvěma regulačními řadami. Každá regulační řada má výkon 3500 Nm3/hod, přičemž provozována je vždy jedna a druhá slouží jako záložní.

Ceny distribuce

(jsou stanoveny platnými rozhodnutími ERÚ)

Formuláře

 

 
 
Created by Vladimír Sekera, tel.: 603 573 590; vladimir.sekera@pspeng.cz