PSP Technické služby a.s.

Elektrická energie

PSP TSL je držitelem licencí na distribuci elektrické energie a obchod s elektrickou energií.

Distribuce

Areál PSP je připojen k regionální distribuční síti ČEZ na napěťové úrovni 110 kV. Lokální distribuční síť areálu využívá napětí 22, 6, 0,4 kV. K transformaci el. energie z hladiny 110 kV na 22 kV slouží trafostanice o výkonu 40 MVA, v současnosti je možné zajistit bez prodlení připojení a dodávku el. energie pro nové odběratele o výkonu větším než 20 MVA. Rozvod el. energie v areálu je převážně na napěťové úrovni 22 kV, na napětí 0,4 kV je transformován pomocí deseti distribučních trafostanic 22/0,4 kV.

Ceny distribuce

Jsou stanoveny platnými rozhodnutími ERÚ

Formuláře

Dokumenty

Obchod s elektrickou energií

PSP TSL zajišťuje nákup a prodej elektrické energie pro všechny typy zákazníků v areálu PSP. Ceny dodávané el. energie odpovídají cenám na trhu pro jednotlivé typy zákazníků a jejich vývoj závisí především na cenách na pražské energetické burze.

Ceny

Dokumenty

 

 
 
Created by Vladimír Sekera, tel.: 603 573 590; vladimir.sekera@pspeng.cz