PSP Technické služby a.s.

Dne 1. 5. 2020 došlo ve smyslu zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, k fúzi sloučením zanikající společnosti PSP Technické služby a.s. s nástupnickou společností UCED Přerov s.r.o. – podrobné údaje viz. aktuální informace.

Posláním společnosti je efektivně zajišťovat dodávky energií pro společnosti působící v areálu PSP a zajišťování služeb v areálu a i mimo areál.

Fakturační adresa: Korespondenční adresa:
UCED Přerov s.r.o. UCED Přerov s.r.o.
Sokolovská 675/9 AC PIANO
186 00 Praha 8 – Karlín Lidická tř. 2331/6a
IČO: 08670714 370 01 České Budějovice 7
DIČ: CZ08670714
Elektronická adresa: fakturace.distribuce@uced.cz


Provozní ředitel

Miloslav Suk

mob.: +420 389 822 000

email: miloslav.suk@uced.cz

Manažer provozu sítí

Josef Mrázek

mob.: +420 723 814 409

email: josef.mrazek@uced.cz
Kancelář Přerov: Kojetínská 2937/53, 751 53 Přerov

 

 
 
Created by Vladimír Sekera, tel.: 603 573 590; vladimir.sekera@pspeng.cz